ماه: سپتامبر 2021

بحران در افغانستان به روز رسانی زنده: بحران افغانستان: طالبان اکنون ادعا می کنند که وارد پایتخت پنجشیر شده اند ، آنها گفتند – بسیاری از شورشیان کشته شدند

By CIds35

[ad_1] کابلطالبان بار دیگر گفته اند که جنگجویان آن وارد مرکز پنجشیر – بازارک شده اند. طالبان گفتند که فرماندهی…