ماه: ژوئن 2021

رئیس جمهور هلیکوپتر کلمبیا: تماشای فیلم هلی کوپتر حامل رئیس جمهور کلمبیا ایوان دوکو مارکز که در حمله مورد اصابت گلوله قرار گرفت: هلی کوپتر حامل رئیس جمهور کلمبیا

By CIds35

[ad_1] بوکارامانگابرخی از افراد ناشناس به هلی کوپتر حامل رئیس جمهور کلمبیا تیراندازی کردند. در نتیجه ، در بسیاری از…