ماه: فوریه 2021

کودتای میانمار: تظاهرات علیه کودتای نظامی در میانمار شدت می گیرد ، هزاران نفر به خیابان ها می آیند – صدها نفر در اعتراض به کودتای کودتای میانمار به خیابان ها می آیند

By CIds35

[ad_1] یانگوناعتراضات در سراسر کشور علیه کودتای نظامی در میانمار شدت گرفت. روز جمعه صدها دانش آموز و معلم به…