ماه: دسامبر 2020

پسر نخست وزیر پیشرفته ترین کشور در جهان است و … پدر به دنبال تابعیت کشور دیگری است – بوریس جانسون پدر استنلی جانسون درخواست تابعیت فرانسه می کند

By CIds35

لندنپدر بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس درخواست تابعیت فرانسه داده است. اقدام پدر نخست وزیر جانسون اندکی پس از نهایی…

واکسن Sinopharm Covid 19 تأیید شده: اولین واکسن ویروس کرونا ویروس چین تأیید شد ، واکسن Sinopharm 79.3٪ موثر است – چین واکسن Sinopharm Covid 19 را برای استفاده عمومی تصویب می کند

By CIds35

نکات برجسته: چین تصویب مشروط واکسن کرونا را به شرکت دولتی سینوفرم می دهد این اولین تاییدیه واکسن Kovid-19 در…