کسوف قدرت در پاکستان: صاعقه ، بسیاری از شهرهای بزرگ در تاریکی فرو رفتند ، پاکستان شرم آور ، بارانهای تقلید در توییتر – واکنش توییتر به گرفتگی در پاکستان

ژانویه 10, 2021 By CIds35 0

[ad_1]

گرفتگی پاکستان: پاکستان در سطح بین المللی دوباره آشفته است. در حقیقت ، قطع ناگهانی برق در پاکستان. نخست وزیر سپس عمران خان و پاکستان را در توییتر مسخره کرد.

واکنش توئیتر به کسوف در پاکستان

صاعقه زد ، بسیاری از شهرهای بزرگ در تاریکی فرو رفتند ، پاکستان خجالت کشید ، و از طریق تقلیدها در توییتر دوش می گیرد

[ad_2]