پیشنهاد ازدواج با واکسیناسیون Covid: مرد جوانی که واکسن کرونر را برای شیردهی پیشنهاد کرده است ، ویدئو قلب اینترنت را بدست آورد

ژانویه 4, 2021 By CIds35 0

[ad_1]

مرد جوانی که برای تزریق واکسن به تاج به آمریکا آمده بود ، با پیشنهاد ازدواج خواهر مرد را شوکه کرد. اکنون فیلم این حادثه ویروسی می شود.

[ad_2]