بحران در افغانستان به روز رسانی زنده: بحران افغانستان: طالبان اکنون ادعا می کنند که وارد پایتخت پنجشیر شده اند ، آنها گفتند – بسیاری از شورشیان کشته شدند

By CIds35

کابلطالبان بار دیگر گفته اند که جنگجویان آن وارد مرکز پنجشیر – بازارک شده اند. طالبان گفتند که فرماندهی پلیس…